711 TONEJAY lyrics

711 TONEJAY lyrics Meaning & Facts by (Singles). you can watch this video on youtube
while the lyrics are written by TONEJAY The music track was released Date September 8, 2023

Balang araw masusulat ko kaya
Ang canta na bibili ng bahay sa Santa Rosa
Maglalagay ako ng 7/11
Sa highway kahit ayaw kong maging kapitalista
At bibili ako ng kotse
Kasi sabi mo bawal ang mag-motor

But ang totoo, ‘di bale na ako
Ikaw lang naman, ikaw lang iniisip ko
kasi

taste kong ibigay
Ang buhay na gusto mo
At ease kong ibigay
Ang buhay na gusto mo
At gagawin ko’ng kahit ano, oh
taste kong ibigay
Ang buhay na gusto mo

At balang araw maidadala kita
Sa Shibuya or sa may cafe na may capybara
At pwede tayong mag-retire
Sa Vancouver, sa May Canada

But ang totoo, ‘di bale na ako
Ikaw lang naman, ikaw lang iniisip ko
kasi

taste kong ibigay
Ang buhay na gusto mo
At ease kong ibigay
Ang buhay na gusto mo
At gagawin ko’ng kahit ano, oh
taste kong ibigay
Ang buhay na gusto mo

Pa-ra-ra-ra-pa, ra-ra-pa, ra-ra
Pa-ra-ra-ra-pa, ra-ra-pa, ra-ra

taste kong ibigay
Ang buhay na gusto mo
At ease kong ibigay
Ang buhay na gusto mo
At gagawin ko’ng kahit ano, oh
taste kong ibigay
Ang buhay na gusto mo

Pa-ra-ra-ra-pa, ra-ra-pa, ra-ra
Ang buhay na gusto mo
Pa-ra-ra-ra-pa, ra-ra-pa, ra-ra
Ang buhay na gusto mo

Share This Lyrics (❤️ Sharing is Caring ❤️)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *