ERE ​juan karlos lyrics

ERE ​juan karlos lyrics Meaning & Facts by (Singles). you can watch this video on youtube
while the lyrics are written by juan karlos The music track was released on 04 de agosto del año 2023

Lahat ng pagmamahal
At oras na aking binigay
Parang ‘di mo pansin
Ang sama ko sa’yong paningin, mm-mm

Oh, ‘di ba? Nakakaputangina
Tayo’y lumilipad at ako’y iniwan mo
Oh, ‘di ba? Pinagmukha mo ‘kong tanga
Tayo’y lumilipad at ako’y iniwan mo

‘Di mo agad sinabi
Na may duda na sa’yong isip (Duda, duda)
Pinalalim mo pa
ad
Ang sugat dito sa aking dibdib, oh, shit

Hm, ‘di ba? Nakakaputangina
Tayo’y lumilipad at ako’y iniwan mo
Oh, ‘di ba? Pinagmukha mo ‘kong tanga
Tayo’y lumilipad at ako’y iniwan mo sa ere, ere, ere
At ako’y iniwan mo sa ere, ere, ooh, ere, ooh
At ako’y iniwan mo, ooh

Tatlong bilyon, ikaw lang ang aking gusto
Pasensya na kung ngayon ako’y ‘di para sa’yo
Tayo ay papunta na sa ating bagong yugto
‘Yokong mabuhay sa isang mundong walang tayo
Tatlong bilyon, ikaw lang ang aking gusto
Pasensya na kung ngayon ako’y ‘di para sa’yo
Tayo ay papunta na sa ating bagong yugto
‘Yokong mabuhay sa isang mundong walang tayo

‘Di ba? Nakakaputangina
Tayo’y lumilipad at ako’y iniwan mo
Oh, ‘di ba? ‘Di ba? ‘Di ba? Pinagmukha mo ‘kong tanga
Tayo’y lumilipad at ako’y iniwan mo sa ere, ere, ere
At ako’y iniwan mo sa ere, ere, oh, ere
ad
At ako’y iniwan mo

Oh, ‘di ba? Nakakaputangina
Tayo’y lumilipad at ako’y iniwan mo
‘Di ba? Ginawa mo pa akong tanga
Tayo’y lumilipad at ako’y iniwan mo

Share This Lyrics (❤️ Sharing is Caring ❤️)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *