Paruparo juan karlos lyrics

Paruparo juan karlos lyrics Meaning & Facts by (Singles). you can watch this video on youtube
while the lyrics are written by juan karlos The music track was released on 22 de septiembre del año 2023.

Oh, kay saya ng ating pagsasama
Ngunit ‘di maiwasang tanungin kung kailan pa
Kasing haba ba ng buong buhay ng isang
Paruparo, paruparo, paruparo, paruparo
Paano na tayong dalawa?
Pa-paano, pa-paano, pa-paano, pa-paano

Ang kabutihan mo ang aking hinahangad
Pangarap kong mga pangarap mo ay matupad
Gusto lang kitang makitang lumipad na parang
Paruparo, paruparo, paruparo, paruparo

Masakit man ang katotohanan na ako’y ‘di
ad
Para sa’yo, para sa’yo, para sa’yo, para sa’yo
Ayokong maging hadlang sa pagkamit ng mga
Pangarap mo sa buhay, aking sinta

Aking paruparo, paruparo, paruparo, paruparo
Paruparo, paruparo, paruparo

Share This Lyrics (❤️ Sharing is Caring ❤️)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *